karni

לצפייה ו\או הורדה של מכתבי תשובות מבחן שלב ב' לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

אנא הקלד את מספר תעודת הזהות של התלמיד\ה

(המספר חייב להיות בעל 9 ספרות)